Ospiti camera #2
Ospiti camera #3
Ospiti camera #4

Rassegna Jazz'n'Blues

Rassegna Jazz'n'Blues

20/06/2017 - piazza Marconi, h 21
28/06/2017 - piazza Carducci, h 21
04/07/2017 - piazza Nember, h 21
18/07/2017 - piazza Mazzini, h 21
01/08/2017 - piazza Torino, h 21
08/08/2017 - Passarella, h 21
21/08/2017 - piazza Manzoni, h 21
04/09/2017 - piazza Casabianca, h 21